Monthly Archives: September 2018

Audit Dalam ISO/IEC 17065-2018

Unit Perkhidmatan Pensijilan Produk FRIM PCS menjalani Audit Dalam ISO/IEC 17065 pada 17 Ogos 2018. Audit dua hari yang bermula pada 14-15 Ogos 2018 diketuai oleh Dr. Kevin Ng Kit Siong dan dibantu oleh Dr. Lee Chai Ting dan Puan Noor Rasyila Mohd Noor.Audit dijalankan untuk memastikan FRIM PCS mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh standard […]