FRIM PCS MENGHADAPI AUDIT LUAR ISO/IEC 17065

Perkhidmatan Pensijilan Produk FRIM (FRIM PCS) telah selesai menjalani Audit Luar ISO/IEC 17065 (SV  2) PADA 14 & 15 November 2019. Audit ini telah dilaksanakan di Pejabat FRIM PCS yang dihadiri oleh personel FRIM PCS dan Dr. Sharmiza Adnan selaku Ketua Sistem Audit FRIM. Penilaian audit telah dilaksanakan oleh juruaudit daripada Jabatan Standard Malaysia iaitu […]

Audit Dalam ISO/IEC 17065-2019

Unit Perkhidmatan Pensijilan Produk FRIM PCS telah menjalani Audit Dalam ISO/IEC 17065 pada 17 hingga 18 September 2019 yang lalu. Proses audit ini telah dilaksanakan oleh dua (2) orang Juruaudit Dalam iaitu Puan Noor Rasyila Bt Mohamed Nor selaku Ketua Juruaudit dan Puan Nor Datiakma Bt Mat Amin. Sesi pembukaan audit telah dilaksanakan pada 17 […]

Skop Pensijilan Produk Perabot

“ Adalah dimaklumkan Skop Pensijilan Produk Perabot yang ditawarkan oleh FRIM PCS berdasarkan kepada standard yang berikut:,/div> SCOPE OF ACCREDITATION   SCOPE NO. AND NACE CODE: 23 (31.01 & 31.09) Certification Standard   Title   BS EN 1729-2:2012 +A1:2015 Furniture- Chairs and tables for educational institutions Part 2: Safety requirements and test methods BS EN […]

TAKLIMAT KEPERLUAN DANA PUSINGAN (SOFT LOAN) DAN SKIM PENSIJILAN PEROLEHAN PERABOT KERAJAAN

FRIM telah menganjurkan “Taklimat Keperluan Dana Pusingan (Soft Loan) dan Skim Pensijilan Perolehan Perabot Kerajaan” di Auditorium FRIM pada 19 April 2019. Taklimat ini bertujuan memberi pendedahan kepada Pengusaha Perabot tentang keperluan dan sokongan Pengusaha Perabot bagi mendapatkan Dana Pusingan (Soft Loan) serta proses dan prosedur berkaitan pensijilan mengikut kumpulan produk.   Taklimat ini dirasmikan […]

PENDEDAHAN TERHADAP KEPERLUAN PENSIJILAN FRIM-PCS DI EFE 2019

FRIM telah menyertai Pameran Perabot Eksport(EFE) 2019 yang ke-15 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC pada 9-12 Mac. Pameran dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kementerian Industri Utama, YB Datuk Seri Shamsul Iskandar bin Mohd Akin pada 9 Mac. Menterinya, YB Teresa Kok turut mengadakan kunjungan rasmi pada 11 Mac 2019. Fokus utama FRIM dalam penyertaan pameran […]

Mesyuarat Konsultasi Bersama Pemegang Taruh dan Pengusaha Perabot Bumiputera

Satu mesyuarat konsultasi pemegang taruh dan pengusaha perabot bumiputera telah diadakan di IOI Palm Garden Hotel, Putrajaya bermula 30 November sehingga 2 Disember 2018. Lima puluh satu orang peserta agensi, persatuan dan syarikat hadir pada mesyuarat tersebut termasuk Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Persatuan Pengusaha Perabot Bumiputera Malaysia-PETRA, Persatuan Perabot […]

Status Persediaan Pengusaha Kayu dan Panel Untuk Pembekalan Perabot Pasang Siap Projek Kerajaan

Satu taklimat tentang status kesediaan pengusaha kayu dan panel untuk membekal perabot pasang siap bagi projek kerajaan yang disampaikan oleh Pengarah Urusan FRIM PCS, Datin Salamah diadakan pada jumaat, 26 Oktober 2018. Taklimat  bertujuan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengusaha bagi memperkasakan pengusaha perabot bumiputera.

Audit Dalam ISO/IEC 17065-2018

Unit Perkhidmatan Pensijilan Produk FRIM PCS menjalani Audit Dalam ISO/IEC 17065 pada 17 Ogos 2018. Audit dua hari yang bermula pada 14-15 Ogos 2018 diketuai oleh Dr. Kevin Ng Kit Siong dan dibantu oleh Dr. Lee Chai Ting dan Puan Noor Rasyila Mohd Noor.Audit dijalankan untuk memastikan FRIM PCS mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh standard […]