Penafian

Kerajaan Malaysia dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia adalah tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen ataupun syarikat yang disyorkan oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia.