Dasar Privasi

Dasar Privasi

Bahagian ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan serta perlindungan maklumat yang dibekalkan oleh pengunjung.

Maklumat yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi yang dikumpul semasa melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan melalui e-mel.

Cookies

Cookies yang dihasilkan pelayan web hanya akan digunakan untuk mengumpul maklumat bagi menmbantu layaran yang seterusnya. Cookies tidak akan merekodkan data secara kekal dan tidak juga disimpan dalam pemacu keras komputer. Ia akan terus dipadam sebaik sahaja meninggalkan laman web ini.

Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi dipinda, pengemaskinian akan dijalankan di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini secara kerap, anda akan dimaklumkan tentang maklumat yang dikumpul, cara pengumpulannya dan bagi keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.