Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data digunakan untuk melindungi data yang dibekalkankan manakala pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat berfungsi menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi dilindungi dan disimpan menggunakan teknologi keselamatan yang bersesuaian.