Objektif Kualiti

 • Mengekalkan akreditasi ISO/IEC 17065 sebagai badan pensijilan produk.
 • Mengekalkan dan meningkatkan kecekapan kakitangan terlibat dalam pensijilan (teknikal, juruaudit dan pembantu teknikal) melalui latihan.
 • Meningkatkan kualiti perkhidmatan secara keseluruhan melalui penambahbaikan berterusan dengan menjalankan semakan pengurusan dan audit dalam.
 • Memastikan ketaksamaan perkhidmatan melalui semakan berkala terhadap kawalan yang dilakukan dengan penilaian risiko.
 • Menyemak semula dokumen yang digunapakai oleh FRIM PCS sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) tahun. 
 • Melaksanakan penilaian ‘conduct peer’ untuk auditor sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) tahun.
 • Mensasarkan sekurang-kurangnya:
  i. 5 syarikat baharu bagi skim pensijilan perabot, perabot hijau dan pintu rintangan api.
  ii. 80 syarikat sedia ada dikekalkan pensijilan
 • Mengemaskini laman sesawang PCS.
 • Melaksanakan sebarang aktiviti-aktiviti promosi yang melibatkan Perkhidmatan Pensijilan Produk (PCS).