Objektif Kualiti

  • Untuk memastikan perkhidmatan pensijilan, pemeriksaan dan pengujian yang diberikan memenuhi keperluan standard, garis panduan dan keperluan lain yang ditetapkan sebagai badan pensijilan.
  • Untuk mengekalkan dan meningkatkan kecekapan kakitangan melalui latihan (sekurang-kurangnya tiga(3)hari bekerja setahun
  • Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan secara keseluruhan melalui penambahbaikan berterusan dengan menjalankan semakan semula pengurusan sebanyak dua kali (2) setahun dan audit dalaman sekurang-kurangnya sekali setahun.
  • Untuk memastikan ketaksamaan perkhidmatan melalui semakan berkala kawalan yang dilakukan dengan menjalankan penilaian risiko sekurang-kurangnya sekali dalam tiga(3)tahun.
  • Untuk melaksanakan semakan dokumen sekali dalam tempoh 2 tahun
  • Mengadakan penilaian semula untuk juruaudit sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) tahun.