Objektif Kualiti

 • Mensasarkan penambahan satu (1) skop akreditasi bagi pensijilan produk.
 • Mengekalkan dan meningkatkan kecekapan kakitangan terlibat dalam pensijilan melalui latihan (sekurang-kurangnya lima (5) latihan setahun.
 • Meningkatkan kualiti perkhidmatan secara keseluruhan melalui penambahbaikan berterusan dengan menjalankan semakan pengurusan dan audit dalam.
 • Memastikan ketaksamaan perkhidmatan melalui semakan berkala kawalan yang dilakukan dengan menjalankan penilaian risiko sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun.
 • Mengkaji prosedur yang didokumenkan sekali dalam tiga (3) tahun.
 • Melaksanakan penilaian ‘conduct peer’ untuk auditor sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) tahun.
 • Mensasarkan sekurang-kurangnya:
  i. 5 syarikat baharu dipersijilkan
  ii. 50 syarikat sedia ada dikekalkan pensijilan