PENGURUSAN ATASAN

DR ISMAIL HAJI PARLAN
KETUA PENGARAH FRIM

​ismailp@frim.gov.my

DR NORWATI MUHAMMAD
TIMBALAN KETUA PENGARAH FRIM (PEYELIDIKAN)

norwati@frim.gov.my

Dr Lillian Chua Swee Lian
TIMBALAN KETUA PENGARAH FRIM (OPERASI)

lilian@frim.gov.my

PUAN JUMAATON ABU BAKAR
PENGARAH KEWANGAN

jumaaton@frim.gov.my