PENGURUSAN ATASAN

DR KHALI AZIZ BIN HAMZAH
KETUA PENGARAH FRIM

​khali@frim.gov.my

DR NORWATI MUHAMMAD
TIMBALAN KETUA PENGARAH FRIM (PEYELIDIKAN)

norwati@frim.gov.my

DR NOOR AZLIN BINTI YAHYA
TIMBALAN KETUA PENGARAH FRIM (OPERASI)

azlin@frim.gov.my

PUAN JUMAATON BT. ABU BAKAR
PENGARAH KEWANGAN

03-6279 7041
jumaaton@frim.gov.my