Fungsi utama PCS FRIM ialah:

  • Menjadi badan yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua skim pensijilan yang dikendalikannya.
  • Menyokong proses penetapan piawaian dengan berkhidmat sebagai sekretariat atau ahli kepada badan penetapan piawaian yang sesuai dalam merumuskan piawaian yang perlu pengesahan kualiti produk dan memantau di bawah kajian semula secara berkala.
  • Memproses permohonan untuk FRIM PCS, pemberitahuan Perkhidmatan Pensijilan (CS) dan pengeluaran sticker yang mempunyai logo kepada produk yang telah diperakui.
  • Melaksanakan prosedur bagi penyiasatan dan penyelesaian pertikaian, aduan dan rayuan yang berkaitan dengan peranannya sebagai Perkhidmatan Pensijilan Produk.
  • Berhubung rapat dengan badan akreditasi kebangsaan dan organisasi pensijilan lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan kualiti produk.
  • Menyelaras dengan badan-badan kebangsaan, serantau dan antarabangsa yang berkaitan dengan pengesahan kualiti produk bagi memudahkan kerjasama dan peraturan pengiktirafan bersama.
  • Melaksana program untuk mempromosi dan memberi publisiti kepada FRIM PCS, di peringkat tempatan dan antarabangsa.