E-Pensijilan

E-Pensijilan ialah sistem aplikasi yang efisien bagi pensijilan produk di bawah Perkhidmatan Pensijilan Produk FRIM yang mempercepatkan proses permohonan, pelaporan ujian sampel, pelaporan audit, pembangunan kluster syarikat dan pemantauan pensijilan produk yang bersistematik.

Muat turun Garis Panduan
Manual Pengguna E-Pensijilan

Kelebihan Pensijilan Produk Kepada Industri

  • Sebagai tanda jaminan bahawa produk dihasilkan di bawah sistem efektif yang melibatkan ujian, pemantauan dan kawalan.
  • Tidak perlu melakukan ujian kerana produk telah diperakui memenuhi keperluan standard melalui sijil kepatuhan produk FRIM PCS.
  • Produk yang disijilkan memberi jaminan keselamatan dan kebolehpercayaan kepada pengguna
  • Label pada produk adalah kaedah pemasaran yang baik
  • Meningkatkan reputasi pengusaha serta membantu meluaskan pasaran
  • Mengurangkan penolakan terhadap produk, meningkatkan kecekapan penghasilan dan kualiti produk