E-Pensijilan-Permohonan

E-Pensijilan ialah sistem aplikasi yang efisien bagi pensijilan produk di bawah Perkhidmatan Pensijilan Produk FRIM yang mempercepatkan proses permohonan, pelaporan ujian sampel, pelaporan audit, pembangunan kluster syarikat dan pemantauan pensijilan produk yang bersistematik.

Muat turun Garis Panduan
Manual Pengguna E-Pensijilan