E-Pensijilan-Permohonan Produk Perabot

E-Pensijilan ialah sistem aplikasi yang efisien bagi pensijilan produk di bawah Perkhidmatan Pensijilan Produk FRIM (Perabot sahaja) yang mempercepatkan proses permohonan, pelaporan ujian sampel, pelaporan audit, pembangunan kluster syarikat dan pemantauan pensijilan produk yang bersistematik.

Muat turun Garis Panduan