Piagam Pelanggan

  • Memberi maklumbalas terhadap permohonan pensijilan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
  • Memastikan sijil dikeluarkan dalam tempoh enam minggu selepas selesai audit dan mesyuarat panel pensijilan.
  • Memberi maklumbalas kepada pelanggan terhadap aduan dan pertanyaan dalam tempoh lima (5) hari bekerja