Piagam Pelanggan

  • Memberi maklumbalas terhadap permohonan pensijilan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
  • Memastikan sijil dan perjanjian dikeluarkan dalam tempoh enam (6) minggu selepas mesyuarat panel pensijilan.
  • Memberi maklumbalas kepada pelanggan terhadap aduan dan pertanyaan (email dan surat) dalam tempoh lima (5) hari bekerja.