Piagam Pelanggan

  • Memastikan laporan audit diteliti sepenuhnya dalam tempoh dua minggu setelah selesai audit.
  • Memastikan sijil dikeluarkan dalam tempoh enam minggu selepas selesai audit dan mesyuarat panel pensijilan.
  • Memastikan laporan rasmi (bertulis) pelanggan ditangani dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.