Pemberian Pelekat Produk

Pelekat bagi pensijilan produk diberikan kepada syarikat yang berjaya memperolehi pensijilan produk FRIM PCS.

Penggunaan pelekat pensijilan pada produk hanya boleh digunakan dengan kebenaran FRIM PCS. Apabila pelekat diimbas, maklumat yang berikut akan tertera:

  • Nama Syarikat
  • Alamat
  • Nombor Daftar SSM
  • Tarikh Sijil Dikeluarkan
  • Tempoh Pensijilan
  • Nombor Batch
  • Tarikh Keluaran
  • Jumlah pengeluaran mengikut batch

Kod QR bertujuan mengesan pengeluar produk iaitu mereka bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkan.

Pelanggan boleh menggunakan pengimbas QR untuk mendapatkan maklumat daripada kod QR untuk tujuan maklum balas.

Semua maklum balas hendaklah dihantar kepada FRIM PCS untuk tindakan lanjut.