Pemberian Pelekat Produk

Pelekat pensijilan produk diberikan kepada syarikat yang telah berjaya memperolehi pensijilan produk FRIM PCS.

Pelekat tanda pensijilan tidak boleh digunakan pada produk tanpa kebenaran. Apabila pelekat diimbas, ia hendaklah menunjukkan maklumat berikut:

  • Nama Syarikat
  • Alamat
  • Nombor SSM Daftar
  • Tarikh Sijil
  • Tempoh Pensijilan
  • Nombor Batch
  • Tarikh Keluaran
  • Jumlah pengeluaran mengikut batch

Tujuan kod QR adalah bagi mengesan semula pengeluar produk dan mereka bertanggungjawab kepada produk yang dihasilkan.

Pelanggan boleh menggunakan pengimbas QR untuk mendapatkan maklumat dari kod QR untuk tujuan maklum balas.

Semua maklum balas hendaklah dihantar kepada FRIM PCS untuk tindakan lanjut.